(Last Updated On: 4 grudnia 2022)

Aparaty słuchowe Starkey MUSE

 

    Twoje życie jest lepsze i zdrowsze, gdy bierzesz w nim ak-

tywy udział i dobrze słyszysz. Chcemy pomagać ludziom

lepiej słyszeć i prowadzić zdrowsze życie. Nasza nieprzer-

wana praca zaowocowała wprowadzeniem najbardziej

przełomowych do tej pory aparatów słuchowych serii Muse.

Aparaty słuchowe Muse to połączenie najbardziej zaawan-

sowanej technologii firmy Starkey i wyjątkowych funkcji,

które dostarczają najwyższą jakość dźwięku.

Muse są zaprojektowane tak, by odpowiadać Twoim indy-

widualnym potrzebom i wzbogacać Twoje doświadczenia

słuchowe.

Słuchanie w hałasie

Zaawansowana technologia redukcji hała-

su oraz precyzyjne mikrofony kierunk-

owe ułatwiają rozumienie mowy w nawet

najbardziej wymagających sytuacjach aku-

stycznych.Lepsza łączność

bezprzewodowa

Możesz przesyłać muzykę, dźwięk z tele-

wizora i wielu innych urządzeń do Twojgo

aparatu słuchowego. Nadajnik SurfMobile 2,

SurfLink Media 2 oraz pilot SurfLink Remote

pozwalają na bezprzewodową łączność

i sterowanie bez konieczności noszenia

dodatkowych urządzeń.

Połączenie z telefonem komórkowym

Podczas gdy inni producenci aparatów

słuchowych dodatkowo wymagają noszenia

na szyi pętli indukcyjnych, akcesoria

SurfLink umożliwiają bezpośrednie i bez-

przewodowe połączenie między Twoim tele-

fonem – bądź innym urządzeniem z funkcją

Bluetooth – a Twoim aparatem słuchowym.Stworzone dla

łączności bezprzewodowej

Przy coraz większej ilości rozwiązań bezprzewodo-

wych nawiązywanie połączeń z różnymi urządzeniami

może stanowić nie lada wyzwanie. Oferowana przez

Starkey Technologia 900sync to niezawodne rozwiązanie

umożli#wiające łatwe zarządzanie środowiskami akusty-

cznymi przy wzmożonym ruchu w sieciach bezprzewodo-

wych.

Technologia ta zapewnia wysoką prędkość przesyłu danych

pozwalającą na strumieniowanie sygnału z jednego ucha

do drugiego i łączność bezprzewodową w przypadku jedno-

stronnego ubytku słuchu.j

Nasze aparaty słuchowe

nie byłyby kompletne bez naszych

popularnych akcesoriów SurfLink.

Nasz kompaktowy nadajnik

SurfLink Mobile 2 jest urzą-

dzeniem wspomagającym sły-

szenie, służącym do stru-

mieniowego przesyłania multi-

mediów oraz pilotem do aparatu

słuchowego.

SurfLink Media 2 wystarczy

zaprogramować tylko raz, by

nawiązać połączenie z odbior-

nikami telewizyjnymi, odtwa-

rzaczami MP3, a także innymi

urządzeniami i móc bezprzewo-

dowo transmitować dane audio

do Twojego aparatu słuchowego.

Nasz pilot SurfLink Remote

może służyć do regulacji gło-

śności, zmiany programu w apa-

racie słuchowym, włączenia

bądź wyłączenia trybu transmisji

danych i wielu innych – wszystko

za pomocą jednego naciśnięcia

przycisku.

Nasz lekki i dyskretny mikrofon

SurfLink Remote Microphone

noszony jest przez partnera

rozmowy, by pomóc pacjentom

w rozmowach z jedną osobą

w wymagających środowiskach

akustycznych.