M 00157 HDR3 panorama 300x158 - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym (kategoria A+) oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania.

Zgodnie z polskim prawem jest to jednostka publiczna, której działalność podlega Ustawie o instytutach badawczych  i innych ustawach dotyczących nauki oraz Ustawie o działalności leczniczej. Jako placówka medyczna reprezentuje ona najwyższy poziom referencyjny. Instytut został powołany w 1996 roku przez Ministra Zdrowia. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński.

Światowe  Centrum Słuchu jest najważniejszą jednostką Instytutu, w której prowadzona jest główna działalność naukowa, dydak­tyczna i kliniczna. Znajduje się ono w Kajetanach, 20 km od centrum Warszawy.

Instytut posiada również ośrodek filialny w Łebie, przygotowywane do oddania Centrum Rehabilitacji w Ciechocinku oraz ośrodki współpracujące w: Krakowie, Radomiu, Katowicach, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie i Gdańsku, Opolu.

Doświadczenie medyczne

Instytut ma ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych. Od ponad 13 lat w Centrum wykonywanych jest od 15 tys. do ponad 21 tys. procedur chirurgicznych rocznie.

Dziennie  w Światowym Centrum Słuchu przeprowadzanych jest około 60 – 70 operacji poprawiających słuch – najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. W 98,7 % operacje są planowane i większość przeprowadzana w dniu przyjęcia pacjenta. Na szczególną uwagę zasługuje wszczepienie dotychczas ponad 5 000 implantów słuchowych, co sytuuje Instytut w czołówce światowej.

W przychodniach otolaryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy oraz logopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, inżynierowie kliniczni oraz technicy udzielają i przeprowadzają rocznie ponad 200 000 konsultacji i badań.

Rozwój Instytutu

Jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest niebywały postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp i wymiana informacji, rozwój technologii i narzędzi informatycznych.

Integralną częścią tego rozwoju jest stopień wykształcenia i wykorzystania naszych zmysłów słuchu, głosu, mowy oraz komunikacja językowa. Zatem innego niż dotychczas znaczenia nabiera wszelka działalność naukowa i medyczna na tym polu. Postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w zakresie możliwości zapobiegania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu, głosu i mowy, jest efektem pracy grup specjalistów w wielu różnych dziedzinach nauki i medycyny takich jak: akustyka, inżynieria biomedyczna, cybernetyka, pedagogika, audiologia, foniatria, genetyka, otolaryngologia, rehabilitacja.