Osoba posiadająca niedosłuch najczęściej:

starsza para - Jak rozpoznać niedosłuch

  • mówi głośno
  • gubi wątek wypowiedzi, prosi rozmówcę o powtórzenie
  • nie rozumie mowy z odległości
  • nie rozumie mowy na tle innych dźwięków
  • przekręca wyrazy
  • głośno słucha telewizora
  • nie reaguje np. na dzwonek do drzwi lub telefon, nadjeżdżający samochód
  • przez niedosłuch wycofuje się z życia towarzyskiego, izoluje
  • ma kłopoty w pracy
  • częściej jest zdenerwowana, zniecierpliwiona