Nie bez przyczyny każdy człowiek fizjologicznie posiada parę uszu. Dzięki słuchaniu obuusznemu możemy bez trudności zlokalizować źródło dochodzącego do nas dźwięku.

aparat serce 300x200 - Jeden czy dwa aparaty słuchoweOsoba w normie słuchu nie ma trudności z prawidłową reakcją na zawołanie z tyłu, krzyk dziecka z prawej strony czy dźwięk nadjeżdżającego właśnie samochodu. Lokalizacja dźwięków jest szczególnie ważna dla osób prowadzących samochód czy przebywąjacych często w gronie większej ilości osób. Poprawia ona nasze bezpieczeństwo, a także orientację przestrzenną.

Wraz z niedosłuchem lokalizacja dźwięków zostaje zaburzona. Dzieje się tak w dwóch przypadkach:
–  w przypadku asymetrii niedosłuchu (kiedy jedno ucho jest wyraźnie lepsze od drugiego)

–  w przypadku aparatowania jednousznego

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku jedno ucho pozostaje wyraźnie lepsze od drugiego (ucho fizjologicznie lepsze lub zaaparatowane). W tej sytuacji bardzo często będziemy odwracać się w stronę źródła dźwięku uchem lepszym, nawet jeśli dźwięk ten dociera do nas z zupełnie przeciwnej strony. Jak temu zaradzić?

Aparatowanie obuszne

Jedyną formą wyrównania słyszenia w jednym i w drugim uchu jest aparatowanie obuuszne. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu aparatów, słyszenie prawo i lewostronne zostaje wyrównane, co niewątpliwie poprawia nasze bezpieczeństwo i samopoczucie w różnym otoczeniu akustycznym.

Aparatowanie jednouszne

Powinno się pamiętać, że podczas aparatowania jednousznego może wystąpić tak zwana deprywacja słuchu. Oznacza to, że w uchu, w którym nie ma aparatu słuchowego może wystąpić stopniowe pogorszenie słuchu, co nie będzie miało miejsca w uchu zaaparatowanym. Taki stan może w konsekwencji spowodować dużą asymetrię niedosłuchu.

Jeśli z konieczności zakłada się jeden aparat konieczna jest więc systematyczna kontrola słuchu, czyli powtarzanie badania słuchu przynajmniej raz na pół roku.