LARYNGOLOG PIERÓG GRAŻYNA LEKARZ MED. Specjalista Audiolog. Badanie słuchu, diagnoza, leczenie słuchu, Koszalin ul. Akacjowa 26, tel. 94 340 33 35.

Wykonywane badania:

 • zaburzeń równowagi (VNG) – Badanie błędnika.  Najelepiej pojawić się na badaniu z osobą   towarzyszącą. Po badaniu nie można prowadzić pojazdów.  
 • Badanie ABR Bera 
 • Otoemisja
 • Tympanometria 
 • Audiometria tonalna i słowna

Lekarz laryngolog specjalista audiolog  lek. Grażyna Pieróg

Wykształcenie:

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ( Wydział Lekarski ) rok 1985.

Specjalizacje:

Otolaryngologia I stopień Szpital Wojewódzki w Koszalinie 1992 rok

Audiologia II stopień Instytut Fizjologi i Patologii Słuchu Warszawa 1999 rok

 

Szkolenia :

 • W zakresie obiektywnych badań słuchu
 • Videonystagmografia w diagnostyce zawrotów głowy ( VNG )
 • Westybulologia. Kliniczne testy funkcji układu przedsionkowego.
 • Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej

Staże:

 • Instytut Fizjologi i Patologii Słuchu Warszawa
 • Klinika Otolaryngologii w Poznaniu

REJESTRACJA tylko telefonicznie

tel. (94) 340-33-35

ul. Akacjowa 26

75-684 Koszalin

Leczone Choroby:

 • choroby ucha
 • zapalenie ucha
 • ból zatok
 • choroby zatok
 • zapalenie zatok
 • ból gardła
 • zapalenie gardła
 •  Szumy uszne (Tinnitus)
 • zapalenie krtani
 • bezdech senny
 • obturacyjny bezdech senny
 • chrapanie
 • krwawienie z nosa
 • zapalenie migdałków
 • ból uszu
 • zaburzenia słuchu
 • zaburzenia snu
 • przerost migdałków
 • choroby migdałków
 • angina
 • choroby laryngologiczne
 • nowotwory głowy i szyi
 • skrzywienie przegrody nosowej
 • niedrożność nosa
 • nieżyt nosa
 • zaburzenia połykania
 • głuchota
 • infekcje dróg oddechowych
 • choroby ślinianek
 • nieprzyjemny zapach z ust
 • ciało obce w gardle
 • ciało obce w uchu
 • woskowina
 • trzeci migdałek
 • grudki w migdałkach
 • ból ucha
 • Choroby ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego
 • katar
 • wydzielina w gardle
 • spływanie wydzieliny
 • odkrztuszanie
 • zatkanie ucha
 • ostre zapalenie ucha
 • przewlekłe zapalenie ucha
 • wyciek z ucha

Lekarz Laryngolog Grażyna Pieróg specjalista Audiolog

       Jestem lekarzem otolaryngologiem-audiologiem. Kierownikiem  NZOZ-u ACOUSTIC-MEDs.c. w Koszalinie, a także członkiem  Polskiego Towarzystwa Audiologów i Foniatrów. 

Jestem absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu studiów  rozpoczęłam staże podyplomowe w Szpitalu Wojewódzkim  w Koszalinie. Następnie po zakończeniu staży na Oddziale Otolaryngologii, podjęłam pracę w Szpitalu Wojewódzkim  w Koszalinie.

 

 

 Egzamin specjalizacyjny z otolaryngologii zdałam z wynikiem bardzo dobrym w 1992 roku. Następnym zdanym egzaminem specjalizacyjnym był z zakresu audiologii  w 1999 roku.

 

 W związku z tym staże specjalizacyjne odbywałam w Klinice  Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii w Poznaniu i w Warszawie oraz w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Przez kilka lat pracowałam w  Poradni Laryngologicznej  i Poradni Wad Słuchu. Systematycznie uczestniczę w Konferencjach. Organizowanych przez

 • Kliniki  Otolaryngologiczne 
 • Polskie Towarzystwa Otolaryngologów, Audiologów i Foniatrów
 • Światowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.

 

Posiadam  liczne certyfikaty obiektywnych badań słuchu jak i badań diagnozujących zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Zajmuję się szeroko rozumianą diagnostyką niedosłuchu u dzieci  i dorosłych. Problematyką opóźnionego rozwoju mowy u dzieci,  wad rozwojowych genetycznych dotyczących słuchu. Posiadam  pracownię obiektywnych badań  słuchu  umożliwiającą diagnostykę niedosłuchu

badania:

 •  BERA progi słuchowe
 •  BERA  latencje
 • ABRIS
 •  otoemisja
 •  tympanometria
 •  audiometria nadprogowa
 •  badanie słuchu w wolnym polu  słuchowym (ocenia zysk z aparatów słuchowych; implantów).

 

 Posiadam Pracownię diagnostyki zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Wykonuję  badania kwalifikacyjne do implantu ślimakowego lub implantu BAHA, MET,  Vibrant Soundbridge. Następnie po implantacji kontynuuję opiekę  między innymi ustawieniem implantu BAHA, sprawdzeniem  implantu. Po za tym wykonuję diagnostykę klasyczną  otosklerozy , pohałasowych i toksycznych uszkodzeń ucha  wewnętrznego, choroby Meniere’a (w przypadkach koniecznych kieruję do Shift OAE lub EcochG). 

 

Przy schorzeniach gardła, krtani, nosa i zatok  wykonuję standardową diagnostykę :

 •  Bakteriologiczną
 •  endoskopia
 •  w razie konieczności  kieruję na badania Tomograficzne lub  Tomografia 3D-kwalifikacja do leczenia operacyjnego  FESS, mini FESS, balonikowanie, Hydrodebrider, operacyjnych EX PRESS pro life najnowszych zabiegów leczenia zatok.

 

Certyfikaty:

Przygotowując się do konsultacji audiologiczno, laryngologicznej, proszę zabrać ze sobą:

Dowód osobisty. Ważne dane z dowodu są potrzebne przy wystawianiu niektórych zaświadczeń i recept
Dotychczasową dokumentację medyczną (oczywiście w przypadku jej posiadania).

Proszę o przygotowanie do wglądu:

1. Karty informacyjne z leczenia w szpitalnego.
2. Karty informacyjne z leczenia w ramach poradni specjalistycznej,
3. Wykonane badania dodatkowe (obrazowe, laboratoryjne itp.) 
4. Dokumentację z innego gabinetu.
5. Listę aktualnie stosowanych leków 
6. Inne zaświadczenia, orzeczenia o niepełnosprawności etc.

Proszę o to, by osoby używające okularów do czytania lub aparatów słuchowych miały je ze sobą na wizycie.

 

Znajomość języków:

angielski

niemiecki

 

REJESTRACJA

tel. (94) 340-33-35

ul. Akacjowa 26

75-684 Koszalin

Laryngolog Koszalin Audiolog Koszalin

Niedosłuch – przyczyny Czy możemy określić, jakie są przyczyny tego, że dana osoba nagle przestaje słyszeć? Jeśli chodzi o przyczyny typu przewodzeniowego, które powstają na poziomie przewodu słuchowego zewnętrznego, należy zwrócić uwagę na: woskowinę, ciała obce, wady wrodzone, jak również i nowotwory, które w tym uchu zewnętrznym mogą się pojawić. Jeśli chodzi o przyczyny, które powodują niedosłuch ucha środkowego, wtedy należy wymienić zapalenie ucha środkowego, otosklerozę, urazy ucha środkowego, nowotwory, zaburzenia drożności trąbki słuchowej, ziarniniak Wegenera lub chorobę Pageta. Ze względu na niedosłuch pochodzenia ślimakowego, przyczynami mogą być wady wrodzone ślimaka, zapalenie ucha wewnętrznego, uraz akustyczny, czy też zaburzenie ukrwienia ucha wewnętrznego. Bardzo często przy tym właśnie zaburzeniu, pojawia się nagła głuchota, uraz ciśnieniowy, czy po prostu niedosłuch starczy, na który człowiek nie ma zupełnie już wpływu. Innych przyczyn może być naprawdę bardzo dużo i nie sposób ich wszystkich wymienić.
Niedosłuch może pojawiać się w dwóch formach: jako jedyny, izolowany objaw lub jako połączenie ze sobą objawów niedosłuchu i objawów otologicznych, czyli szumu w uchu, zawrotów głowy, czy też innych stanów chorobowych, które znacznie utrudniają i przeszkadzają człowiekowi w życiu. Oczywiście niedosłuch może mieć różne typy, które związane są z innymi zaburzeniami i innymi uszkodzeniami poszczególnych elementów:
Poniżej krótki opis działania narządu słuchu: Ucho zewnętrzne: Składa się z małżowiny usznej zbierającej dźwięki z otoczenia i kanału słuchowego, którym przekazywane są one dalej. Ucho środkowe: Dźwięki w postaci fal akustycznych wprawiają w drgania błonę bębenkową oraz połączone z nią trzy małe kosteczki słuchowe (młoteczek, kowadełko i strzemiączko), które przekazują dźwięki do ucha wewnętrznego.

audiometria tonalna audiometria impendacyjna audiometria słowna otoemisja akustyczna badanie ABR badanie ABRIS dzieci

narzędzie do badań laryngologiczych oraz audiologicznych