Logopeda Koszalin, Poradnia Logopedyczna refundacja NFZ ( bezpłatnie)

nfz logo  - Logopeda Koszalin      

Poradnia Logopedyczna : Katarzyna Mazur

Koszalin, ul.  Św. Wojciecha 1  

tel. 94 346-47-07

 

     Nazywam się Katarzyna Mazur i jestem logopedą. Specjalizuję się w praktyce logopedycznej z dziećmi, młodzieżą, oraz z osobami dorosłymi, którzy utracili w różnym stopniu zdolność porozumiewania się z otoczeniem. Diagnozą i terapią logopedyczną zajmuję się od roku 2001 .

Specjalizuję się w terapii zaburzeń oraz wad wymowy takich jak:

dyslalia (m.in. sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm i gammacyzm i inne), opóźniony rozwój mowy, afazja i dysfazja.

Dzięki mojej pracy pacjenci usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych, poprawiają wydolność oddechową, poszerzają zasób słownictwa, doskonalą umiejętność budowy zdań, poprawiają płynność mówienia, uczą się artykulacji prawidłowych wzorców głosek.

Wykształcenie:

1998r. Uniwersytet Szczeciński, kierunek Filologia Polska, specjalność nauczyciel

języka polskiego oraz dziennikarstwo.

2000r. Uniwersytet Gdański, Zakład Logopedii, Podyplomowe Studium

Logopedyczne

2005r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy — Pedagogika opiekuńczowychowawcza z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej.

2018r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Edukacja

wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Ukończone kursy i szkolenia:

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej”

Opóźniony rozwój mowy — prawidłowa diagnoza i postępowanie terapeutyczne”

Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki” – warsztaty

Praca z uczniem z ADHD w szkole i domu” – warsztaty

1998r. Uniwersytet Szczeciński, kierunek Filologia Polska, specjalność nauczyciel

języka polskiego oraz dziennikarstwo.

2000r. Uniwersytet Gdański, Zakład Logopedii, Podyplomowe

Poradnia Logopedyczna : Katarzyna Mazur

Koszalin, ul.  Św. Wojciecha 1  

tel. 94 346-47-07

Czy zauważyłeś, że rówieśnicy twojego dziecka mówią dużo więcej i poprawniej ?

Czy masz wątpliwości co do rozwoju mowy dziecka ?