Jeżeli aparat po włożeniu baterii nie działa lub działa nie właściwie ( zniekształca ) należy wykonać następujące czynności:

włącz i wyłącz aparat

jeśli w aparacie jest regulator (potencjometr) głośności przekręć go w wartość maksymalną jeżeli jest oznaczone cyframi to 3 lub 4, a jeżeli jest potencjometr przyciskowy naciśnij tak, żeby dążyć ku wartości maksymalnej

– jeżeli aparat posiada przełącznik 0 – M -T ustaw go na wartość M

sprawdź czy bateria jest włożona prawidłowo, czy bateria nie jest zawilgocona ( przetrzyj ją suchą chusteczką).

– włóż nową baterię

– sprawdź czy koniec wkładki nie jest zatkany woskowiną

– sprawdź czy w przewodzie woskowinowym nie znajduje się woda, jeśli tak przedmuchaj powietrzem