Brak dźwięku w aparcie słuchowym zausznym:

Ten problem może być spowodowany przez zatkanie woskowiną części wkładki usznej znajdującej się najgłębiej w przewodzie słuchowym w takim wypadku wystarczy wyczyścić wkładkę z woskowiny.

Czasami może się zdarzyć, że w przewodzie dźwiękowym zbierają się kropelki wody ( potu ), powoduje to pogorszenie się mowy i brak komfortu słyszenia. Wtedy należy ściągnąć ( delikatnie i z wyczuciem) wkładkę uszną z rożka aparatu słuchowego i przedmuchać ją powietrzem przy pomocy gruszki lekarskiej.

Problem

• Wkładka

• Wkładki

• Woda

• Woskowina