niedosluch2 - Przyczyny niedosłuchu

Narząd słuchu jest niezwykle ważny, istotny i potrzebny.

Gdyby go nie było, człowiek nie potrafiłby mówić, nie potrafiłby się porozumiewać z innymi ludźmi, nie potrafiłby również w sposób normalny nawiązywać kontaktów. Są ludzie, którzy rodzą się z niedosłyszeniem i wtedy zazwyczaj porozumiewają się za pomocą języka migowego. Inni mają to szczęście, że mogą korzystać z aparatów słuchowych, jeszcze inni, mają jedynie pewnego rodzaju kłopoty z tym, by wszystko móc usłyszeć.

Niedosłuch jest zaburzeniem ze strony narządu słuchu, który polega na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków. Osoba z taką wadą, słyszy, aczkolwiek ma problemy z wieloma sprawami, by móc dokładnie wiedzieć, o czym ta druga osoba mówi. Tak naprawdę, częstotliwość występowania tej wady, zazwyczaj pojawia się wraz z wiekiem. Może również i dotyczyć osób, które są młode, pełne życia i które dopiero co wstępują w etap dorosłości. U noworodków, stanowi to jedynie 2-3%, u osób do 18 roku życia to 5%. Następnie od 19-44 lat to ułamek 4-5,5%, u ludzi w wieku 45-64-14%. Następnie, dla osób w wieku 65-74 jest to 23%, zaś powyżej 75 roku życia, ta wartość wynosi aż 35%.

 

aparaty sluchowe - Przyczyny niedosłuchu

Niedosłuch – przyczyny

Czy możemy określić, jakie są przyczyny tego, że dana osoba nagle przestaje słyszeć?
Jeśli chodzi o przyczyny typu przewodzeniowego, które powstają na poziomie przewodu słuchowego zewnętrznego, należy zwrócić uwagę na: woskowinę, ciała obce, wady wrodzone, jak również i nowotwory, które w tym uchu zewnętrznym mogą się pojawić.
Jeśli chodzi o przyczyny, które powodują niedosłuch ucha środkowego, wtedy należy wymienić zapalenie ucha środkowego, otosklerozę, urazy ucha środkowego, nowotwory, zaburzenia drożności trąbki słuchowej, ziarniniak Wegenera lub chorobę Pageta.
Ze względu na niedosłuch pochodzenia ślimakowego, przyczynami mogą być wady wrodzone ślimaka, zapalenie ucha wewnętrznego, uraz akustyczny, czy też zaburzenie ukrwienia ucha wewnętrznego. Bardzo często przy tym właśnie zaburzeniu, pojawia się nagła głuchota, uraz ciśnieniowy, czy po prostu niedosłuch starczy, na który człowiek nie ma zupełnie już wpływu. Innych przyczyn może być naprawdę bardzo dużo i nie sposób ich wszystkich wymienić.

Niedosłuch – leczenie

Leczenie tego stanu rzeczy jest przyczynowe i wynika ze schorzenia, które to zaburzenie wywołuje. Można wyróżnić leczenie operacyjne, zabiegowe, czy też takie, w którym stosuje się protezy słuchu, czyli aparaty słuchowe lub wszczepianie wszczepów ślimakowych. Często też, przy wielu ubytkach, wykorzystuje się leczenie farmakologiczne, które również może przynieść zamierzony efekt. Są to na przykład leki poprawiające krążenie krwi w ślimaku, czy też leki rozszerzające naczynia