sluch ubytek - Rodzaje i stopnie ubytków słuchu

Niedosłuch może pojawiać się w dwóch formach: jako jedyny, izolowany objaw lub jako połączenie ze sobą objawów niedosłuchu i objawów otologicznych, czyli szumu w uchu, zawrotów głowy, czy też innych stanów chorobowych, które znacznie utrudniają i przeszkadzają człowiekowi w życiu. Oczywiście niedosłuch może mieć różne typy, które związane są z innymi zaburzeniami i innymi uszkodzeniami poszczególnych elementów:

• Niedosłuch przewodzeniowy, dotyczy zaburzeń, które związane są z przewodzeniem dźwięków.
• Następnie istnieje niedosłuch odbiorczy, który może dzielić się na ślimakowy, pozaślimakowy, jak również i ośrodkowy.
• Trzecim typem niedosłuchu jest niedosłuch mieszany, który łączy ze sobą oba powyższe rodzaje, występowania tego zaburzenia.

Rodzaje zaburzeń słuchu

sluch ubytek2 - Rodzaje i stopnie ubytków słuchu

Należy zwrócić uwagę na różne kryteria. Ze względu na lokalizację uszkodzenia, wyróżnia się niedosłuch typu obwodowego, który z kolei dzieli się na przewodzeniowy i odbiorczy, dalej mieszanego i niedosłuch typu centralnego. Następnie, ze względu na czas występowania, można wyróżnić prelingwalny, który powstaje do trzeciego roku życia, perylingwalny, powstaje wtedy, gdy dziecko umie już mówić i zna podstawy języka, ale nie opanowało jeszcze zasad gramatyki. Trzeci rodzaj stanowi niedosłuch postlingwalny, który powstaje dopiero wtedy, gdy osoba już potrafi i zna w pełni język, którym się posługuje.

Patrząc z kolei na etiologię, można wyróżnić niedosłuch wrodzony, jak również i nabyty. Ze względu zaś na głębokość, wyróżnia się niedosłuch lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki.