ubytek słuchu

Niedosłuch może pojawiać się w dwóch formach: jako jedyny, izolowany objaw lub jako połączenie ze sobą objawów niedosłuchu i objawów otologicznych, czyli szumu w uchu, zawrotów głowy, czy też innych stanów chorobowych, które znacznie utrudniają i przeszkadzają człowiekowi w życiu. Oczywiście niedosłuch może mieć różne typy, które związane są z innymi zaburzeniami i innymi uszkodzeniami poszczególnych elementów:

• Niedosłuch przewodzeniowy, dotyczy zaburzeń, które związane są z przewodzeniem dźwięków.
• Następnie istnieje niedosłuch odbiorczy, który może dzielić się na ślimakowy, pozaślimakowy, jak również i ośrodkowy.
• Trzecim typem niedosłuchu jest niedosłuch mieszany, który łączy ze sobą oba powyższe rodzaje, występowania tego zaburzenia.

Rodzaje zaburzeń słuchu

aparat słuchowy

Należy zwrócić uwagę na różne kryteria. Ze względu na lokalizację uszkodzenia, wyróżnia się niedosłuch typu obwodowego, który z kolei dzieli się na przewodzeniowy i odbiorczy, dalej mieszanego i niedosłuch typu centralnego. Następnie, ze względu na czas występowania, można wyróżnić prelingwalny, który powstaje do trzeciego roku życia, perylingwalny, powstaje wtedy, gdy dziecko umie już mówić i zna podstawy języka, ale nie opanowało jeszcze zasad gramatyki. Trzeci rodzaj stanowi niedosłuch postlingwalny, który powstaje dopiero wtedy, gdy osoba już potrafi i zna w pełni język, którym się posługuje.

Patrząc z kolei na etiologię, można wyróżnić niedosłuch wrodzony, jak również i nabyty. Ze względu zaś na głębokość, wyróżnia się niedosłuch lekki, umiarkowany, znaczny i głęboki.