Nasza poradnia audiologiczna oferuje:

Badanie słuchu

  • Badania zaburzeń równowagi (VNG)

  • audiometria tonalnarozmowa - Poradnia audiologiczna

  • audiometria impendacyjna

  • audiometria słowna

  • otoemisja akustyczna

  • badanie ABR

  • badanie ABRIS DNA dzieci (Program Przesiewowych Badań Słuchu)

Logopeda

  • audiometria zabawowa

  • audiometria bahawioralna

  • audiometria obserwacyjna