Nasza poradnia audiologiczna oferuje:

Badanie słuchu

  • audiometria tonalnarozmowa - Poradnia audiologiczna
  • audiometria impendacyjna
  • audiometria słowna
  • otoemisja akustyczna
  • badanie ABR
  • badanie ABRIS DNA dzieci (Program Przesiewowych Badań Słuchu)

 

Logopeda

  • audiometria zabawowa
  • audiometria bahawioralna
  • audiometria obserwacyjna